Wednesday, December 18, 2013

Dig Adlantisag

Digtem Adlantisag bashebenen du?

I rewatched the Disney movie, Atlantis: The Lost Empire, for the first time in over 10 years and was quite surprised to learn that there was an actual language used by the Atlanteans.

After I finished the movie I decided to look it up and see what this "Atlantean language" really was. It turns out none other than Marc Okrand, the inventer of Klingon, created the language for Disney! What's even more amazing is that Atlantean is a full language not just a list of some words.

However, it turns out the copyright (you can apparently copyright a language) is under Disney, and they've decided to not let any of the details slip out to the general public. Some other speculate that originally they planned to continue to use the language as a way to engage the fandom, but after the movie flopped most it seems to have just been swept under the rug.

However, in an amazing Internet story, Atlantean seems to have transcended its own fiction and amateur linguists have actively worked at cracking the language with what little information is available, much like is done for real ancient languages.

Unfortunately, it seems most activity on Atlantean has died down, and most of the websites that once hosted useful information seem to be offline now. Fortunately though, the Atlantean Language Institute is still online, and although the site is messy, it has a lot of great information.

The site's creator, who goes by the name Keran Shadlag in Wiltem Adlantisag, has a contageous enthousiasm for the language that really lets you get a peak inside the head of someone passionate about historical linguistics.

The Atlantean language itself is rather interesting too. It was designed to be a kind of "root language" for all the languages on Earth. In the movie this is used as a kind of Deus Ex Linguae, so the Atlanteans can understand all languages on Earth.

While the concept is a bit much, the idea did lead to the creation of a rather interesting language.

When I stumble upon something like this I always wonder how far the language can actually be used, and have spent the last couple of days reading up on what little information their is in an effort to make myself competent enough to use the language. At the moment I've only been adapting the existing canon and formating in a way that makes it much easier to follow. Time permitted, I'd like to then take that and make viable lessons that I'd publish here or something.

To finish for now though, here's a fun video where Marc Okrand teaches some basic things in Atlantean:

Thursday, July 18, 2013

Vorto de la tago (0549)

Mi prenis tradukojn de la "vorto de la tago" de la forumo de lernu.net.

Jen: france, ĉine, hispane


Vorto de la tago 0549

EO: ATRIBUI

ZH: 归属
      guīshǔ

FR: Attribuer
     Atribué

ES: Atribuir, asignar, achacar

1. Doni (ion) laŭrajte aŭ laŭmerite:

依权利或功绩给予
Yī quánlì huò gōngjī jǐyǔ

Donner (quelque chose) à bon droit ou selon le mérite :
Doné (kèlke choz) a boñ drwa ou seloñ le mérit :

Dar (algo) por derecho o por mérito:

Ni atribuis la sumon de mil eŭroj por la loterio.

我们配给总额一千欧元作为乐透奖.
Wǒmen pèijǐ zǒng'é yīqiān ōuyuán zuòwéi lè tòu jiǎng.

Nous avons octroyé la somme de mille euros à la loterie.
Nouz avoñ oktrwayé la som de mil ero a la lotri.

Nosotros asignamos la suma (cantidad) de mil euros para la lotería.

La premio estos atribuita al la plej aktiva esperantisto.

奖品将归给最活跃的世界语者.
Jiǎngpǐn jiāng guī gěi zuì huóyuè de shìjièyǔ zhě.

Le prix sera décerné à l'espérantiste le plus actif.
Le pri sera désèrné a l'èspérañtist le pluz aktif.

El premio será asignado al esperantista más activo.


2. Opinii, ke aĵo, ago aŭ eco apartenas al iu aŭ io:

认为物品, 行为或性质归于某人或某物
Rènwéi wùpǐn, xíngwéi huò xìngzhì guīyú mǒu rén huò mǒu wù

Penser qu'une chose, une action ou une qualité appartient à quelqu'un ou à quelque chose:
Pañsé k'un choz, un aksyoñ ou un kalité apartyiñ a kèlke'uñ ou a kèlke choz:

Opinar que una cosa, acción o cualidad pertenece a alguien o algo:

La malkovron de Ameriko oni atribuas al Kolumbo.

人们把美洲的发现归功于哥伦布.
Rénmen bǎ měizhōu de fǎ xiàn guīgōng yú gēlúnbù.

On attribue à Colomb la découverte de l'Amérique.
n atribu a Koloñb la dékouvèrt de l'Amérik.

El descubrimiento de América se atribuye (se achaca) a Colón.

Ĉiujn surprizis la atribuo de tiu bonega libro al ŝi.

那本杰作出于她, 大家都惊讶不已.
Nà běn jié zuòchū yú tā, dàjiā dōu jīngyà bùyǐ.

L'attribution de cet excellent livre à cette femme surprit tout le monde.
L'atribusyoñ de sèt èksélañ livr a sèt fam surpri tou le moñd.

A todos les sorprendió la atribución de ese buenísimo libro a ella.


3. Rigardi, opinii ion kaŭzita de iu aŭ io:


认为某事是由于某人或某物
Rènwéi mǒu shì shì yóuyú mǒu rén huò mǒu wù

Considérer, croire que quelqu'un, quelque chose est à l'origine de quelque chose :
Koñsidèré, krwar ke kèlke'uñ, kèlke choz èst [ ou è ] a l'orijin de kèlke choz :

Mirar, opinar algo causado por alguien o algo:

Oni devas atribui tiun venkon al la hazardo.

人们必须把那个胜利归于偶然.
Rénmen bìxū bǎ nàgè shènglì guīyú ǒurán.

On doit imputer cette victoire au hasard.
Oñ dwa iñputé sèt viktwar o hazar.

Se debe atribuir (achacar) esa victoria a la suerte (al azar).

Ni ofte renkontas atribuadon de mortoj al akcidentoj.

我们往往遇到把死亡归责给意外.
Wǒmen wǎngwǎng yù dào bǎ sǐwáng guī zé gěi yìwài.

Nous rencontrons souvent une attribution de la mortalité aux accidents.
Nou rañkoñtroñ souvañ un atribusyoñ de la mortalité oz aksidañ.

Nosotros a menudo (frecuentemente) nos encontramos con la atribución de muertes a los accidentes.

Denove en Ĉinio

Mi nun denove estas en Ĉinio. Tiu jaro pasis tre rapide kaj estis eble
pli stranga ol la pasinta.

Por la sevka fakjaro mi devas lerni la hispanan por mia franca
magistro.... Estas iom strange kiel mi devas tion fari sed nu, estas tiel.

Mi volas rekomenci fari mian multlingvan "vorto de la tago", sed estus
iom malfacile fari tion kun koloroj nun. Ĉiukaze mi pensas ke mi provos
post skribinta tiun mesaĝon.

Ankaŭ mi volas fari iun "podkaston" kun du amikoj. Ni planis fari ĝin
ekde kelkaj monatoj tamen ĝis nun ankoraŭ ne faris nenion. Mi skrbos
multe pri ĝi poste!

Thursday, March 28, 2013

Ekde novulo ĝis spertetulo

Mi estas John Bauer, Usonano kiu faris staĝon ĉe E@I. Antaŭ unu jaro mi eĉ ne konis Esperanton, sed nun estas granda parto de mia vivo, dank'al ĉio, kion mi spertis en Esperantujo ĝis nun.

Kiam oni diris al mi, ke mi iros al JES, kaj mi partoprenos en tiu aranĝo, kiun mi antaŭ nur kelkaj semajnoj eĉ ne konis, mi ne vere sciis kiel mi devus senti. Nun mi scias ke tiu malkontenta sento tute ne pravis.

Mia tempo kun Esperanto ne estas longa. Mi lernis ĝin per la reto kaj nur iomete parolis ĝin kun la loka klubo en mia urbo en Francio. Tamen, Mi iom-post-iom vidis ke homoj reale uzas tiun lingvon kaj mi post nur kelkaj monatoj lernante ĝin uzas ĝin per la Pasporta Servo en Parizo.

Ĉio en Esperantujo daŭre estas pli mapli novaĵo por mi, kaj antaŭ nur tri monatoj mi neniam partoprenis iun ajn esperanto-aranĝon. La granda aranĝo, kiu estas JES, estis io, kion mi neniam povus imagi antaŭe. Eĉ pli bone estis la fakto ke mi povis ĝin partopreni kun mia koramikino, Xiaoyun.

Mi kaj ŝi venis per stipendio, do devis ne nur partopreni, sed ankaŭ helpi kun la aranĝo. Plie, tiu aranĝo estis dum mia staĝo ĉe E@I, do mi devis labori kaj helpi kiel staĝanto. Tamen mi tre ŝatis tion, kaj mi daŭre opinias ke estas vere amuze kunbabili kaj labori per Esperanto. Mi vendis librojn kaj faris taskojn Esperante, kaj tiuj taskoj plaĉegis min.

Dum la aranĝo, mi plej ŝatis ke mi eblis renkonti homojn el multaj landoj kaj babiladi kun ili pri ĉio kaj nenio. Iu etaĵo, kiu tamen estis interesa laŭ mi, estas ke mi povis renkonti homojn, kiujn mi ja jam konis. Tiuj famaj homoj, kiuj antaŭ nur kelkaj monatoj mi ne kredus ke mi povus renkonti ilin, estis apud mi kiel ĉiu. Tra la nokto mi babilis kaj kun tiuj famaj homoj kaj kun novaj amikoj kiel ili estus miaj malnovaj amikoj. Tiu sento, tiu evento, tiu aranĝo, ĉio estis pli bona ol mia antaŭpenso.

Je la komenco mi ankoraŭ ne sciis, se mi ŝatus tiun grandan aranĝon, sed je la fino mi jam ne volis ke ĝi finiĝos. Mi renkontis multegajn homojn. Mi aŭdis koncertojn kaj eĉ gajnis la 4an premion en danca konkurso. Mi pasis feliĉan novan jaron kun amaso da homoj. Unufraze, mi partoprenis JES.

Saturday, March 16, 2013

好久不见

Pli ol duono de blogaj mesaĝoj estas pri kiel oni ne skribas sufiĉe ofte. Dum tiu tempo mi faris staĝon en Slovakio per Esperanto kaj mi eble poste skribos pri tio en Esperanto ĉi tie, kiam mi havos la tempon.