Sunday, March 11, 2012

La Korea Lingvo kaj Esperanto

Hodiaŭ mi verkis tiun ĉi. Estas korea kaj Esperanta frazoj el tiu ĉi fadeno ĉe Lernu!:

http://fr.lernu.net/komunikado/forumo/temo.php?t=9910&p=1

Mi mem koloras ilin. Ili estas pli malpli tiel:

Verda:    Nomo
Ruĝa:     Verbo
Blua:      "Eta vorto"
Oranĝa:  Numero
Bruna:    Adjektivo
Griza:     "Tablvorto"
Nigra:     Pronomo
Viola:     Adverbo

Mi mem substrekis kaj ĉiun "o-vorton" kaj ĉiun "a-vorton" kaj ĉiun "e-vorton" kaj ĉiun "os/as/is-vorton" je la frazoj Esperantaj.

Eble ekzistas kelkajn erarojn. Bonvolu diri al mi tiojn.

Jen:


안녕하세요?
Saluton!

리사 켈리입니다.  
Mi estas Lisa Kelley.  

반갑습니다.  
Estas plezure renkonti vin.

김영입니다.
Mi estas Kim Young.

친구 리사입니다.  
Tiu ĉi estas mia amikino Lisa.  

안녕하세요? 김영입니다.  
Saluton! Mi estas Kim Young.  

처음 뵙겠습니다.  
Kiel vi fartas?  

내일 만나요.  
Ĝis revido morgaŭ.  

, 안녕히 가세요.  
Bone, ĝis revido.  

여기 이에요.  
Ĉi tie estas ĉambro.  

저기 화장실이에요.  
Tie estas necesejo. [neces-ej-o]  

슈퍼 어디예요?  
Kie estas supermarkto?  

저기예요.  
Estas tie.  

고맙습니다.  
Dankon.  

어서 오세요. Bonvenon.  

우유있어요?  
Ĉu vi havas lakton?  

, 있어요.  
Jes, ni havas.  

어디 있어요?  
Kie estas ĝi?  

오른쪽 있어요.  
Ĉe la desktra flanko.  

이거 얼마예요?  
Kiom estas tio ĉi?  

이에요.
Estas 1,000 (mil) Korea-dolaroj.  

저건 얼마예요?
Kiom estas tio?  

오천 이에요.  
5,000 (kvin mil) korea-dolaroj.  

사과얼마예요?  
Kiom estas pomoj?  

이에요.  
Po 1,000 (mil) korea-dolaroj.  

그럼 다섯 주세요.  
Do, bonvolu doni min kvin.  

실례합니다. 지금 예요?  
Pardonu. Kioma horo estas nun?  

인데요.  
Estas la tria horo.  

만날까요?  
Kiam ni renkontos?

내일 다섯 만나요.
Ni renkontu je la kvina (horo) morgaŭ.  

무슨 요일 수영장 가요?  
Kiun tagon vi iras al naĝejo. [naĝ-ej-o]  

토요일.  
Sabaton.  

언제 한국 왔어요?  
Kiam vi venis al Koreio? [Kore-i-o]

주일 왔어요.
Mi venis antaŭ unu semajno.  


어디에서 봤어요?

A: 가수 봤어요.
B: 어디에서 봤어요?
A: 백화점에서.  

Kie vi vidis?

A: Mi vidis kantiston.
B: Kie vi vidis?
A: Ĉe ĉiovendejo. [ĉi-o-vend-ej-o]  


점심 먹었어요?

A: 점심 먹었어요?
B: 아직 먹었어요.
A: 그럼 같이 먹어요.  

Ĉu vi jam tagmanĝis? [tag-manĝ-is]

A: Ĉu vi jam tagmanĝis?
B: Mi ankoraŭ ne manĝis.
A: Do ni kune manĝu.  


먹을까요?

A: 먹을까요?
B: 불고기 어때요?
A: 좋아요.

Kion ni manĝus?

A: Kion ni manĝus?
B: Ĉu bonas rost-bovaĵo? [bov-aĵ-o]
A: Bone.  


불고기하고 냉면주세요.

A: 드시겠어요?
B: 불고기하고 냉면 주세요.  

Rost-bovaĵon kaj malvarm-nudelon, mi petas.

A: Kion vi volus manĝi?
B: Rost-bovaĵon kaj malvarm-nudelon, mi petas.  


정말 있어요.

A: 어때요?
B: 정말 있어요.  

Vere bongusta.

A: Kia estas la gusto?
B: Vere bongusta.  


여기 주세요!

A: 김치 정말 매워요.
B: 여기 주세요.  

Bonvolu doni al mi akvon.

A: Kimĉio estas tre akragusta.
B: Bonvolu doni al mi akvon.  


드릴까요?

A: 드릴까요?
B: 아뇨, 괜찮아요.

Ĉu mi donus al vi pli da akvo?

A: Ĉu mi donus al vi pli da akvo?
B: Ne. Ĉio en ordo.  


고추장 주세요.

A: 주문하시겠어요?
B: 비빔밥 주세요. 고추장 주세요.

Bonvolu senmeti paprikan saŭcon.

A: Ĉu vi mendus nun?
B: Bibimbapon mi petas. Bonvolu senmeti paprikan saŭcon.  


먹겠습니다!

A: 많이 드세요.
B: 먹겠습니다.  

Dankon pro la manĝaĵo.

A: Bonan apetiton. ("Multe manĝu")
B: Dankon pro la manĝaĵo. ("Mi ekmanĝas.")


고기 먹어요.

A: 먹어요?
B: 저 고기 먹어요.

Mi ne manĝas viandon.

A: Kial vi ne manĝas?
B: Mi ne manĝas viandon.  


무슨 음식 좋아해요?

A: 무슨 음식 좋아해요?
B: 불고기.  

Kiun manĝaĵon vi ŝatas?

A: Kiun manĝaĵon vi ŝatas?
B: Bulgogion.  


쇼핑 갈 거예요.

A: 오늘 할 거예요?
B: 쇼핑 갈 거예요.

Mi butkimumos.

A: Kion vi faros hodiaŭ?
B: Mi butikumos.  


청바지하고 모자 살 거예요.

A: 살 거예요?
B: 청바지하고 모자 살 거예요.

Mi aĉetos ĝinzon kaj ĉapelon.

A: Kion vi aĉetos?
B: Mi aĉetos ĝinzon kaj ĉapelon.  


이거 임어 봐도 돼요?

A: 이거 입어 봐도 돼요?
B: . 이쪽에서 입어 보세요.

Ĉu mi povus prov-vestiĝi je ĝi?

A: Ĉu mi povus prov-vestiĝi je ĝi?
B: Jes, bonvolu prov-vesitiĝi tie.  


있어요?

A: 있어요?
B: 지금 없는데요.

Ĉu vi havas ion pligrandan?

A: Ĉu vi havas ion pligrandan?
B: Nuntempe ne.  


이게 마음 들어요.

A: 어느 좋아요?
B: 이게 마음 들어요.

Tiu ĉi plaĉas al mi.

A: Kiun vi ŝatas?
B: Tiu ĉi plaĉas al mi.  


이게 예쁘죠?

A: 이게 예쁘죠?
B: , 그래.  

Tiu ĉi estas pli bela, ĉu ne?

A: Tiu ĉi estas pli bela, ĉu ne?
B: Jes, ĝi estas.  


이거 할게요.

A: 이거 할게요.
B: 필요 없으세요?

Mi volus tion ĉi.

A: Mi volus tion ĉi.
B: Ĉu vi bezonas ion plu?  


정말 싸네요.

A: 모두 얼마죠?
B: 이만 주세요.
A: 정말 싸네요.  

Vere malkoste.

A: Tute kiom?
B: Nur 20,000 (dudek mil) korea-dolarojn.
A: Vere malkoste.  


카드 돼요?

A: 카드 돼요?
B: , 됩니다.  

 Ĉu bonas kreditkarto?

A: Ĉu bonas kreditkarto?
B: Jes, bonas.  


모자 사러 가요.

A: 됐어요?
B: 아뇨. 이제 모자 사러 가요.

Ĉapelon ni iru aĉeti nun.

A: Ĉu vi jam finis ĉion?
B: Ne. Ĉapelon ni iru aĉeti nun.  


택시 가요.

A: 타고 가요?
B: 택시 가요.

Mi iras per taksio.

A: Per kio vi iras hejmen?
B: Mi iras per taksio.  


혼자 갈 수 있어요?

A: 혼자 갈 수 있어요?
B: . 여기 가까워요.  

Ĉu vi povas mem reiri hejmen?

A: Ĉu vi povas mem reiri hejmen?
B: Jes. Ĝi estas proksima.  


여기에서 얼마나 걸려요?

A: 여기 얼마나 걸려요?
B: 어서 10() 걸려요.  

De ĉi tie kiom da tempo ĝi bezonas?

A: De ĉi tie kiom da tempo ĝi bezonas?
B: Dek minutojn piedire.  


택시 어디 타요?

A: 택시 어디 타요?
B: 여기 타면 돼요.  

Kie oni prenas taksion?

A: Kie oni prenas taksion?
B: Vi povas preni ĉi tie.  


들어가 전화하세요.

A: 먼저 갈게요.
B: . 들어가 전화하세요.  

Atinginte hejmon, bonvolu telefoni min.

A: Mi nun iras.
B: Bone. Atinginte hejmon, bonvolu telefoni min.  


거기 리사 씨 이죠?

A: 여보세요. 거기 리사 씨 집이죠?
B: , 그런대요.  

Ĉu tie estas hejmo de Lisa?

A: Saluton. Ĉu tie estas hejmo de Lisa?
B: Jes, vi pravas.  


, 전데요.

A: 리사 씨 계세요?
B: , 전(저)데요. 실례지만 누구세요?  

Jes, estas mi.

A: Ĉu tiu estas Lisa?
B: Jes, estas mi. Pardonu, sed kiu estas vi?  


잠깐 기다리세요.

A: 김영 씨 으면 바꿔 주세요.
B: 잠깐 기다리세요.  

 Bonvolu atendi momenton.

A: Ĉu povus mi paroli kun S-ro (Sinjoro) Kim Young se li estas tie?
B: Bonvolu atendi momenton.  


잘못 거셨어요.

A: 거기 아리랑 컴퓨터지요?
B: 아닌데요. 잘못 거셨어요.
A: 죄송합니다.

Vi havas malĝustan numeron.

A: Ĉu tie estas Ariranga Komputilo?
B: Ne. Vi havas malĝustan numeron.
A: Pardonu min.

1 comment: