Monday, March 26, 2012

Kolorita vorto de la tago 11


Hodiaŭ mi ŝanĝas iomete. Ĉiuj lingvaj frazoj similas Esperantan frazon ĉar tiel estas pli facile kompreni ĉiujn gramatikojn kune (aŭ eble). Mi volus rigardi tiun, kaj vidos se estas vere pli bone por miaj celoj. Alie, mi ekkomencas uzi la tok-enak-a lingvo tie ĉi ankaŭ. Mi pensas ke tiu ĉi lingvo eblas bonan.

La traduction en français vient d'ici (la tradukaĵo en la franca estas tie):
Et celle en chinois d'ici (kaj tiu ĉi en la ĉina tie):


Verda:    Nomo
Ruĝa:      Verbo 
Blua:      "Eta vorto" 
Oranĝa:  Numero 
Bruna:    Adjektivo 
Griza:     "Tablvorto"
Nigra:     Pronomo
 
Viola:     Adverbo

SUSURI
SUSSURER, CHUCHOTER, BRUIRE, GAZOUILLER, MARMOTTER
沙沙作响
shāshā zuò xiǎng
Kalama sik, Kalama somi

Eligi malfortan kaj iom sekan sonon kiel de sateno, silko, ĉifita papero ks.:

Expirer un son faible et peu distinct, à la façon du satin, de la soie, du papier chiffonné, etc.:


产生轻微的有如出自, , 等的干爽
Chǎnshēng qīngwéi de yǒurú chūzì duàn, sī, róu zhǐ děng de gānshuǎng shēng
Li pana i vava lili an kalama pi sik ita, sama satin, sotila, lipo cipit kai xanci moti. :

Ŝi
a silka robo ĉarme susuris. 

Sa robe de soie bruissait avec charme.
她的丝袍迷人地沙沙出声.
Tā de sī páo mírén dì shāshā chū shēng.
Calmi la kaon sotila ona li kalama somi.

La venteto susuras inter la arbetoj. 

La brise chuchote entre les arbustes.
小树微风发出沙沙声.
Xiǎo shù jiān wéifēng fāchū shāshā shēng. 
Vin ita li kalama somi poka poka po’on.


La fonto susuradis kun mallaŭta murmureto. 

La fontaine gazouillait sans fin d'un doux petit murmure.
喷泉带着沙沙作响.
Pēnquán dàizhe yín shāshā zuò xiǎng.
Tinpo moti la tilo ploki li kalama kon somi ita ita.

Pluvo falas kviete, nur kun susuranta sono. 

La pluie tombe calmement, laissant entendre seulement un bruissement.
静静地下着, 传出沙沙之.
jìng jìng dìxiàzhe, zhǐ chuán chū shāshā zhī shēng.
Isi isi la ‘ocan (tilo) li fali, kon kalama somi taso.

Ie malproksime aŭdeblis susuro de birdaj flugiloj. 

Au loin pouvait s'entendre le bruissement d'ailes d'oiseaux.
远方某处可听到鸟儿振翅沙沙声响.
Yuǎnfāng mǒu chù kě tīng dào niǎo er zhèn chì de shāshā shēngxiǎng.
Timpat lon col la li kin koti i somi pi ilo ploki pi vaso.

No comments:

Post a Comment