Tuesday, March 27, 2012

Kolopo pi kata sin tali tok ipilanto (sopiks moti)

Listo de sufiksoj (tali lipo lito ni)

-ant-/-at- ant pali li pini ala. at lipo li lipo ka li lokin titap.
-int-/-it- int pali li pini. it lipo li lipo ka li lokin pini.
-ont-/-ot- ont pali li opin ala. ot lipo li lipo ka li lokin opin ala.

-aĉ- ac ac li i'io iki iki.
-ad- ato ato sona li inak inak.
-aĵ- axo axo li i'io.
-an- ano ano li kolopo.
-ar- alo alo li kolopo ii i'io.
-ebl- ipli ipli la… (kin la…)
-ec- iso iso li axo soli pi i'io.
-eg- ika ika li soli li moti.
-ej- i'ia i'ia li timpat.
-end- into into li mos ti pali.
-estr- istlo istlo li ian lava.
-et- ita ita li lili.
-iĝ- ici ici li kam io.
-il- ilo ilo li alat.
-in- ino ino li mila.
-ist- ist ist li ian pali
-ism- ismo ismo li eso pi kolopo.
-ul- olo olo li ian.

O noto: kata ni li sama ala tapi li ipli sama ita. Tan ni la pipo la o tink ika a!

Kata sin xanci:

titap id ankoraŭ
alat id ilo
noto eo noti
tapi id sed
pipo tpi antaŭ
tink tpi pensi

No comments:

Post a Comment